Εργόσημο και τίτλος κτήσης

Στην αγορά εργασίας, εκτός από τους μισθωτούς εργαζόμενους, υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μα και οι περιστασιακά απασχολούμενοι. Αυτοί, δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με ένα μόνο εργοδότη. Για να φορολογούνται,…

Περισσότερα...