Η συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο

Στον εργασιακό χώρο, για πολλά χρόνια η ένδειξη οποιουδήποτε συναισθήματος, συνήθως εκλαμβανόταν ως αδυναμία και για αυτό αποφευγόταν. Όμως, με την πάροδο των χρόνων διαπιστώθηκε πως τα συναισθήματα είναι πολύτιμα…

Περισσότερα...