Τηλεργασία και μετά την πανδημία; Τι λένε έρευνες

Ύστερα από ένα χρόνο από την εμφάνιση της νόσου Covid-19 και της εξ αποστάσεως εργασίας ως μέτρο προστασίας, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων, προτιμά να συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι…

Περισσότερα...