Προσλήψεις σε πανεπιστήμια και δήμους της χώρας

Νέες προσλήψεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθούν σε πανεπιστήμια και σε δήμους για να καλυφθούν κενές θέσεις εργασίας. Και αυτή την φορά, όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα, το jobstoday.gr συγκέντρωσε τις δημοσιευμένες προκηρύξεις…

Περισσότερα...