Νέα προγράμματα κατάρτισης & επιχορήγησης

Ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Στόχος του προγράμματος είναι 260 άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι επιστήμονες να αναβαθμίσουν τα…

Περισσότερα...