Νέα επιμορφωτικά προγράμματα και επιδόματα

Με ένα νέο εκπαιδευτικό επίδομα θα ενισχυθούν οικονομικά 10.000 άνεργοι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα ονομάζεται “Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων“, θα υλοποιηθεί από το…

Περισσότερα...