Τηλεφωνικές πωλήσεις: Tips επιτυχίας

Οι πωλήσεις μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, είναι μία συνηθισμένη στρατηγική που ακολουθούν αρκετές επιχειρήσεις. Είναι όμως και ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα για τους αρχάριους πωλητές μέσω τηλεφώνου. Εάν ξεκίνησες πρόσφατα δουλειά…

Περισσότερα...