Επαγγελματικό email: Ποια στοιχεία το τελειοποιούν

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι το δημοφιλέστερο μέσο επικοινωνίας αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο της εργασίας. Πολλές φορές θα κληθούμε να στείλουμε ένα email στον εργοδότη ή σε κάποιο συνάδερφο για…

Περισσότερα...