Βιογραφικό: Τι να γράψετε, αν δεν έχετε προϋπηρεσία

Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στην δημιουργία ενός βιογραφικού. Γι αυτό και οι νέοι που μόλις αποφοίτησαν, δυσκολεύονται να το δημιουργήσουν. Εάν δεν έχετε δουλέψει ξανά, επιλέξτε…

Περισσότερα...