Τοξικό εργασιακό περιβάλλον; Αντιμετωπίστε το σωστά

Το περιβάλλον της εργασίας επηρεάζει σημαντικά την υγεία του κάθε ατόμου. Ένα περιβάλλον που είναι αρνητικά φορτισμένο,  αποτελεί κίνδυνο για την ψυχική  ισορροπία του εργαζομένου. Οι παρακάτω ενδείξεις θα σας…

Περισσότερα...