Τηλεργασία ή freelancer, όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η τηλεργασία είναι ένας νέος τρόπος απασχόλησης, όπου δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του εργαζομένου στον χώρο εργασίας. Η διάδοση αυτού του είδους απασχόλησης, οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη της…

Περισσότερα...