ΟΑΕΔ: Ραγδαία αύξηση των ανέργων τον Απρίλιο

Ίσως η περίοδος της καραντίνας να τελείωσε, αλλά όχι και οι συνέπειες της. Δυστυχώς, θα τις βλέπουμε για μεγάλο διάστημα στην χώρα μας, μα και παγκοσμίως. Η ραγδαία αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ, είναι μία από αυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, οι άνεργοι αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά 53.367 σε σχέση με τον Μάρτιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ

Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2020, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 1.185.013, σε αντίθεση με τον Μάρτιο που ήταν 1.131.646. Οι άνεργοι που αναζητούσαν εργασία, τον Απρίλιο, ήταν 1.124.486. Τα 593.022 άτομα είναι εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ λιγότερο από δώδεκα μήνες. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο γυναικείο φύλο. Οι άνεργες γυναίκες είναι 702.391, ενώ οι άνεργοι άντρες 422.095. Το 41,28% των ανέργων είναι ηλικίας 30-44 ετών. Επίσης, στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ανήκει το 26,37% των άνεργων.

522.102 ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανήκουν 522.102 άνεργοι. Οι 172.921 εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μη αναζητούντες εργασία, άνεργοι, ανήλθαν σε 60.527 άτομα τον προηγούμενο μήνα. Από αυτούς, το ποσοστό των ανδρών είναι 32,81% και των γυναικών 67,19%. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ήταν 192.411 άτομα. Από αυτούς, οι 79.430 είναι 30 έως 44 ετών και οι 50.747 είναι 45 έως 54 ετών.

ΑΥΞΗΣΗ 21,73% ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2019

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι τον φετινό Απρίλιο, αυξήθηκαν κατά 21,73% έναντι του περσινού Απριλίου. Τον Απρίλιο του 2019, οι άνεργοι ήταν μόνο 973.487. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονταν σε 142.431. Συνεπώς, τον Απρίλιο του 2020, υπήρξε αύξηση στους επιδοτούμενους άνεργους κατά 35,09%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Στην προσπάθεια μείωσης των ανέργων της χώρας, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση ενός νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προεργασίας 1.100 ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Πιο αναλυτικά, μέσω αυτού, άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, θα προετοιμαστούν στο εργασιακό περιβάλλον, για να ενταχθούν αργότερα στην αγορά εργασίας. Οι άνεργοι, πρέπει να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Στους συμμετέχοντες, θα καταβάλλεται ο μηνιαίος κατώτατος,  με το νόμο, μισθός, από τον ΟΑΕΔ, δώρα εορτών και επίδομα αδείας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι επτά μήνες.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έτσι, πάροχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης σε αυτό το πρόγραμμα, είναι να μη έχει μειώσει το προσωπικό της, τρεις μήνες, πριν την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ. Μείωση προσωπικού θεωρείται:

 • η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
 • η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
 • η εθελούσια έξοδος με πρωτοβουλία του εργοδότη,
 • η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα,
 • η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ. Αντίθετα, δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης ή η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να:

 • είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων που εδρεύουν σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
 • να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
 • είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ, τροποποίησε το πρόγραμμα “επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας”. Μέσω αυτού, δίνεται επιχορήγηση για δώδεκα μήνες σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για να προσλάβουν επιδοτούμενους ανέργους. Αν και  ξεκίνησε το 2017, μέχρι σήμερα έχει καλύψει μόνο 880 θέσεις από τις 10.000. Έτσι, για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του, υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Αυτές είναι:

 • Διευρύνεται η συμμετοχή σε όλους τους εργοδότες, ανεξαρτήτων των υπαλλήλων που απασχολούν,
 • μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι,
 • η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη, υπερδιπλασιάζεται από 400 στα 830 €,
 • οι ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές των ανέργων, καθορίζονται στα 830 ευρώ μηνιαίως,
 • η διαδικασία αίτησης και πρόσληψης των ανέργων, γίνεται πιο γρήγορη και πιο απλουστευμένη,
 • πλέον γίνεται ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της επιχορήγησης και
 • καταργείται η τρίμηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μόλις ολοκληρωθεί η δωδεκάμηνη επιχορήγηση.

Η ανακοπή της αύξησης των ανέργων, θα πρέπει να γίνει στόχος όλων. Η ύπαρξη των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, είναι μια λύση. Με αισιοδοξία για το αύριο, μπορεί να αντιμετωπιστεί για άλλη μια φορά, ο εφιάλτης της ανεργίας.

Μαίρη Κάντα