Λογιστής Α' Τάξεως Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Αυτή η θέση εργασίας δημοσιεύτηκε πριν από 20 μέρες και μπορεί να μην ισχύει πλέον...
11 Ιαν

Λογιστής Α' Τάξεως

Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Περιγραφή θέσης εργασίας:

Συμβουλευτική Εταιρία αναζητά να προσλάβει άμεσα συνεργάτη: Λογιστή Α´ Τάξεως Απαραίτητα Προσόντα: Κάτοχος πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής με κατεύθυνση τη Λογιστική Ηλικία, από 35 έως 45 ετών για Α’ Τάξεως Κάτοχος άδειας Α΄ Τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος...
Κατηγορία: Οικονομικά
Τύπος απασχόλησης: Co Op

Κάνε Αίτηση

Σχετικες Αγγελιες

11 Ιουλ
Πανελλήνια [Συμβουλευτική εταιρία]

Συμβουλευτική εταιρία ζητά να προσλάβει συνεργάτη για εταιρίες–πελάτες της. Λογιστής Α' Τάξεως Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης οικονομικής σχολής με κατεύθυνση τη λογιστική Ηλικία 32-45 ετών Κάτοχος αδείας Α' τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου ΕλλάδοςΚατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

28 Ιουν
Πανελλήνια [Συμβουλευτική εταιρία]

Συμβουλευτική εταιρία αναζητά να προσλάβει συνεργάτη για εταιρίες–πελάτες της: Λογιστής Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης οικονομικής σχολής με κατεύθυνση τη λογιστική Ηλικία από 28 έως 32 ετών Κάτοχος τουλάχιστον αδείας Β' τάξεως του Οικονομικού ΕπιμελητηρίουΚατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

10 Ιουλ
Κεντρικός Τομέας Αθηνών [Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης]

Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στον Νέο Κόσμο ζητεί: Βοηθό Λογιστή / Υπάλληλο Γραφείου Απαραίτητα προσόντα: Προηγούμενη 3ετή εμπειρία σε λογιστήριο Κατοχή κάρτας ανεργίας (λιγότερο από ένα έτος) Ηλικία 30-49 ετών Πνεύμα ομαδικότητας Δυναμικός χαρακτήρας Βιογραφικά χωρίς προηγούμενηΚατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

05 Ιουλ
Κεντρικός Τομέας Αθηνών [Όμιλος εταιριών με βασική παραγωγική - εξαγωγική εταιρία]

Όμιλος εταιριών με βασική παραγωγική - εξαγωγική εταιρία, ζητά για άμεση πρόσληψη Λογιστή/τρια Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος Α.Ε.Ι χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 5ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Άριστη γνώση Ε.Λ.Π. φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ Εμπειρία στην παρακολούθησηΚατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

10 Ιουλ
Δήμος Θεσσαλονίκης [Ανώνυμη Eταιρία]

Β' Λογιστής Απαραίτητα προσόντα: Γνώστης καταχωρίσεων σε διπλογραφικά βιβλία Γνώστης έκδοσης μισθοδοσίας Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής ή Τ.Ε.Ι. τμήματος Λογιστικής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π., φορολογικής/ εργατικής νομοθεσίας Πολύ καλή γνώση τηςΚατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

QR code