Αγγελίες εργασίας για ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Ξεκινήστε καριέρα ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στην Ελλάδα!

Βλέπετε 116 από τις 34 αγγελίες.
31 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Γερμανικής Φιλολογίας Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας ΑΕΙ Εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή εμπειρία Επιθυμητά...

... προσόντα: Άριστες οργανωτικές και

Tags:

31 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Δημοσιογράφους με ειδίκευση στην αθλητική δημοσιογραφία. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ στα ΜΜΕ ή ισότιμος τίτλος Εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης...

... Εργασιακή εμπειρία

Tags:

31 Οκτ
Δήμος Θεσσαλονίκης [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360o Θεσσαλονίκης, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά να προσλάβει Εκπαιδευτικό με εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Δικτύων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής Εκπαιδευτική εμπειρία Windows Server / Linux Server...

... / πρωτόκολλα Επιθυμητά προσόντα:

Tags:

31 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Εκπαιδευτές Οδηγών Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Εκπαιδευτή Οδηγών ΙΕΚ ή ισότιμος τίτλος με προϋπηρεσία Εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή...

... εμπειρία Επιθυμητά προσόντα:

Tags:

31 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Μηχανικούς Αυτοματισμών ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή με ισότιμο τίτλο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικών Αυτοματισμού ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ισότιμος τίτλος με προϋπηρεσία...

... Εμπειρία στον χώρο της

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Τεχνικούς Μελισσοκομίας / Σηροτροφίας Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΙΕΚ ή ισότιμο τίτλο Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον...

... 5ετή Επιθυμητά προσόντα: Άριστες

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Θεσσαλονίκης [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Θεσσαλονίκης, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές ΑΤΕΙ Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή εμπειρία Επιθυμητά...

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Δημοσιογράφους Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΜΜΕ ΑΕΙ ή Ισότιμο Τίτλο Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον 5ετή Επιθυμητά...

... προσόντα: Άριστες οργανωτικές

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Κομμωτικής Τέχνης ΙΕΚ Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Κομμωτικής Τέχνης ΙΕΚ ή ισότιμο τίτλο Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή εμπειρία...

... τουλάχιστον 5ετή Επιθυμητά προσόντα:

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΑΤΕΙ Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνωνή ισότιμο τίτλο με προϋπηρεσία Εμπειρία στο χώρο...

... της εκπαίδευσης Εργασιακή Εμπειρία

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας Ακουστικής ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ισότιμου Τίτλου Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μουσικής Τεχνολογίας Ακουστικής ΑΤΕΙ ή...

... ΙΕΚ ή Ισότιμο Τίτλο Εμπειρία στο χώρο της

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Αισθητικής Τέχνης ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Αισθητικής Τέχνης ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ισότιμο τίτλο Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή...

... εμπειρία τουλάχιστον 5ετή με

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πιστοποιημένους Τεχνικούς Ψύξης Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Ψυκτικού ΙΕΚ ή ισότιμο τίτλο με προϋπηρεσία Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή Εμπειρία...

... Επιθυμητά προσόντα: Άριστες

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πιστοποιημένους Τεχνικούς Κινουμένης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΙΕΚ ή Ισότιμο Τίτλο Εμπειρία στο χώρο της...

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πιστοποιημένους Τεχνικούς Ύδρευσης Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Υδραυλικού ΙΕΚ ή ισότιμο τίτλο με προϋπηρεσία Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή...

... Εμπειρία Επιθυμητά προσόντα: Άριστες

Tags:

29 Οκτ
Δήμος Πατρέων [ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ]

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 º Πάτρας, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει Πτυχιούχους Φαρμακευτικής ΑΕΙ Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής ΑΕΙ Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Εργασιακή εμπειρία Επιθυμητά προσόντα:...

... Άριστες οργανωτικές και

Tags:

Για να αποθηκεύσεις μια αγγελία στα αγαπημένα σου και να φτιάξεις λίστες, θα πρέπει να εγγραφείς στο JobsToday.gr. Κάντο σε ένα λεπτό και απόλαυσε πολλές δυνατότητες που θα σε βοηθήσουν να βρεις δουλειά.

Αν είσαι ήδη μέλος, συνδέσου τώρα.