Αγγελίες εργασίας για Καλυπτει. Ξεκινήστε καριέρα Καλυπτει στην Ελλάδα!

Βλέπετε 18 από τις 8 αγγελίες.
09 Μαι
Δήμος Αλεξανδρούπολης [PEOPLE AT WORK]

Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων....

... Ο πελάτης μας είναι επώνυμη εμπορική

Tags:

02 Μαι
Ανατολικής Αττικής [ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ / GEFSINUS]

Η Γευσήνους ΑΒΕΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες βιομηχανικών εταιριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων, εκπαιδευτικών...

... οργανισμών κ.λπ., ζητά για τα γραφεία

Tags:

30 Απρ
Πανελλήνια [ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ / GEFSINUS]

Η Γευσήνους ΑΒΕΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες βιομηχανικών εταιριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων, εκπαιδευτικών...

... οργανισμών κ.λπ., ζητά Εργοδηγό –

Tags:

26 Απρ
Ιωάννινα [iNNOS I.K.E.]

Η εταιρεία iNNOS I.K.E. με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται στο κλάδο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό....

... Η εταιρεία διαθέτει ένα σημαντικό protfolfio δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών το οποίο καλύπτει αντικείμενα σχετικά τόσο με την οριζόντια διαχείριση/διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων/δράσεων όσο και με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου επιμέρους υπο-έργων.

Για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών και υποχρεώσεων της, η εταιρεία επιθυμεί να ενισχύσει το Τμήμα Διαχείρισης Έργων με ένα (1) στέλεχος ανάλογης εμπειρίας, τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση (in-house) στην έδρα της εταιρείας στα Ιωάννινα, ως εξής:

Κωδικός Θέσης: PM/1- Assistant Project Manager

Γενικό Περίγραμμα Καθηκόντων:

Το γενικό πλαίσιο δραστηριότητας του στελέχους αφορά στην οριζόντια τεχνική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας με τους πελάτες της και της καθημερινής λειτουργίας της.

Καθήκοντα/Αρμοδιότητες:

• Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων (μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες) αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων και απολογιστικών υπομνημάτων.
• Επικοινωνία (γραπτή/προφορική/ φυσική παρουσία) με τα αρμόδια στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης των έργων.
• Φυσική παρουσία σε συναντήσεις συντονισμού υλοποίησης έργων (project meetings) και προετοιμασία παρουσιάσεων/τήρηση πρακτικών.
• Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου έργων και εσωτερικού συστήματος ποιότητας.
• Επικοινωνία/συνεργασία με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας.
• Τεχνική/διοικητική υποστήριξη κατά τη προετοιμασία προσφορών της εταιρείας στα πλαίσια συμμετοχής της σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.
• Επεξεργασία/επιμέλεια κειμένων συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων από και προς την Αγγλική.

Απαραίτητα Προσόντα (on/off):

• Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι/ΤΕ.Ι. ή ισότιμου και επίσημα αναγνωρισμένου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
• Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος).
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (MS Office).
• 3-5 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και ειδικότερα σε έργα από διασυνοριακά/διακρατικά προγράμματα χρηματοδότησης (π.χ. INTERREG)

Επιθυμητά Προσόντα:

• Κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης.
• Άριστη γνώση ιταλικών.
• Πιστοποίηση CAPM-PMI ή αντίστοιχη.
• Γνώση πακέτων λογισμικού διαχείρισης έργων (π.χ. MS project)
• Επαγγελματική εμπειρία σε τομείς τεχνικής/συμβουλευτικής υποστήριξης φορέων Ο.Τ.Α. (Δήμοι, Περιφέρειες και νομικά πρόσωπα αυτών).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο info@innosconsulting.com.

Η εταιρεία δεσμεύεται για τη τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που θα της γνωστοποιηθούν και της μη κοινοποίησης κανενός είδους στοιχείου των υποψηφίων σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Tags:

24 Απρ
Πανελλήνια [PEOPLE AT WORK]

Η People at Work Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων....

... Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής

Tags:

24 Απρ
Δήμος Θεσσαλονίκης [PEOPLE AT WORK]

Η Ρeople at Work Ηellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων....

... Ο πελάτης μας είναι ανώνυμη

Tags:

24 Απρ
Δήμος Θεσσαλονίκης [PEOPLE AT WORK]

Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων....

... Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής

Tags:

19 Απρ
Δήμος Δέλτα [PEOPLE AT WORK]

Η People at Work Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων....

... Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής

Tags:

Για να αποθηκεύσεις μια αγγελία στα αγαπημένα σου και να φτιάξεις λίστες, θα πρέπει να εγγραφείς στο JobsToday.gr. Κάντο σε ένα λεπτό και απόλαυσε πολλές δυνατότητες που θα σε βοηθήσουν να βρεις δουλειά.

Αν είσαι ήδη μέλος, συνδέσου τώρα.