Αγγελίες εργασίας για Βασιλοπουλοσ. Ξεκινήστε καριέρα Βασιλοπουλοσ στην Ελλάδα!

Βλέπετε 116 από τις 16 αγγελίες.
08 Ιαν
Γέρακας [ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ]

Job Title E-Commerce Business Analyst Company Profile Alfa Beta is one of the largest retail chain with 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 146 franchise

08 Ιαν
Γέρακας [AB Vasilopoulos]

Τίτλος Θέσης Own Brands & Category Activation Assistant Προφίλ Εταιρίας Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο

08 Ιαν
Πανελλήνια [N/A]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 146 franchise καταστήματα και πάνω από 14 000 εργαζόμενους.  Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους...

... (11 χώρες), 375 000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.
 
Απαιτήσεις Θέσης 

Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του επικοινωνιακού και προωθητικού πλάνου, είτε για τα Own Brands και τις κατηγορίες έμφασης της ΑΒ σε ATL/BTL, είτε για τη βασική επικοινωνία της μάρκας (UVP) 
Συμβάλλει στη διαμόρφωση των εικαστικών των συσκευασιών του portfolio των Own Brands σύμφωνα με τη στρατηγική τοποθέτηση της κάθε μάρκας
Διαχειρίζεται και παρακολουθεί το ετήσιο budget
Διαχειρίζεται το day-to-day business με agencies, συνεργάτες και προμηθευτές για την υλοποίηση του επικοινωνιακού και προωθητικού πλάνου
Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς με στόχο την αναζήτηση καινοτόμων προτάσεων για την ανάδειξη και την επικοινωνία των ιδιαίτερων προϊόντων της ΑΒ

Tags:

04 Ιαν
Γέρακας [ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 146 franchise

24 Δεκ
Γέρακας [ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ]

Τίτλος Θέσης Store Communication & Branding Specialist Προφίλ Εταιρίας Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο

24 Δεκ
Γέρακας [ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ]

Job Title Loyalty Data Analyst Company Profile Alfa Beta is one of the largest retail chain with 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 141 franchise stores and

24 Δεκ
Γέρακας [ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ]

Job Title Business Performance Analyst Company Profile Alfa Beta is one of the largest retail chain with 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 141 franchise

24 Δεκ
Πανελλήνια [N/A]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super Market, 16 Cash & Carry, 141 franchise καταστήματα και πάνω από 14 000 εργαζόμενους.  Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους (11...

... χώρες), 375 000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.
 
Απαιτήσεις Θέσης
Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εσωτερικής σηματοδότησης των καταστημάτων (λιανικής πώλησης, χονδρικής πώλησης και franchise) καθώς και των νέων concepts, διασφαλίζοντας την εταιρική ταυτότητα και τηρώντας τα εταιρικά guidelines ανά brand και ανά τύπο καταστήματος: 
 

Συμβάλλει στη σωστή και έγκαιρη υλοποίηση της σηματοδότησης των καταστημάτων λιανικής, χονδρικής καθώς και των συνεργατών (AB Food Market & AB Shop & Go), βάσει του εταιρικού πλάνου
Συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας που συντελούν στη δημιουργία ενός καταστήματος (Τεχνική Διεύθυνση, Διεύθυνση Λειτουργίας Καταστημάτων, Merchandising, Marketing)
Επιμελείται προτάσεις και μακέτες σηματοδότησης και branding βάσει corporate guidebooks
Πραγματοποιεί συνεχείς επισκέψεις στα καταστήματα καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
Διαχειρίζεται τις οικονομικές προσφορές και τα τιμολόγια του κάθε έργου ξεχωριστά βάσει εταιρικής διαδικασίας.

Tags:

21 Δεκ
Γέρακας [AB Vasilopoulos]

Τίτλος Θέσης Media Assistant Προφίλ Εταιρίας Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super

21 Δεκ
Πανελλήνια [N/A]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 141 franchise καταστήματα και πάνω από 14.000 εργαζόμενους.  Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους...

... (11 χώρες), 375.000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.
 
Απαιτήσεις θέσης
•Υποστηρίζει την υλοποίηση των media πλάνων βάσει της στρατηγικής της εταιρίας 
•Συντονίζει και οργανώνει, σε καθημερινή συνεργασία με τα media agencies, όλα τα απαραίτητα ζητούμενα για τη διεκπεραίωση των media plans όπως αυτά προκύπτουν για τις βασικές καμπάνιες τόσο της ΑΒ όσο και της ΕΝΑ C&C & Franchise
•Παρακολουθεί το media performance του ανταγωνισμού
•Συμμετέχει στην απευθείας επικοινωνία με τους Εκδοτικούς Ομίλους και υλοποιεί τις ετήσιες συμφωνίες
•Λειτουργεί υποστηρικτικά στη διαχείριση οικονομικών θεμάτων που αφορούν τα media
 

Tags:

20 Δεκ
Γέρακας [ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ]

Τίτλος θέσης Υποδιευθυντής ΕΝΑ Cash & Carry – Καρδίτσα Προφίλ εταιρίας Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο

20 Δεκ
Γέρακας [ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ]

Job Title Junior Category Manager NFR – Technical Equipment Company Profile Alfa Beta Vassilopoulos Group is one of the largest retail chains with 298 Super

20 Δεκ
Αθήνα [ALPHA-BETA Vassilopoulos S.A.]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 141 franchise

20 Δεκ
Γέρακας [AB Vasilopoulos]

Τίτλος Θέσης Brand Manager ENA C&C & Franchise Προφίλ Εταιρίας Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας

20 Δεκ
Πανελλήνια [N/A]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 141 franchise καταστήματα και πάνω από 14.000 εργαζόμενους.  Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους...

... (11 χώρες), 375.000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.
 
Απαιτήσεις θέσης
 •Συμμετέχει σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της δημιουργίας των εταιρικών έντυπων υλικών των καταστημάτων χονδρικής πώλησης 
•Συντονίζει την υλοποίηση των έντυπων προωθητικών ενεργειών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγορών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση των πελατών των καταστημάτων χονδρικής πώλησης 
•Συμμετέχει στον καταρτισμό του ετήσιου χρονοδιαγράμματος για την έκδοση των εντύπων προώθησης προϊόντων για τα καταστήματα χονδρικής 
•Υποστηρίζει την ομάδα των εξωτερικών πωλητών των καταστημάτων χονδρικής μέσω της οργάνωσης των κατάλληλων εγχειριδίων και του έντυπου προωθητικού υλικού
•Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προωθητικού πλάνου για τα καταστήματα χονδρικής τόσο ATL, όσο και BTL
•Υποστηρίζει τις ενέργειες διαφήμισης και επικοινωνίας των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων franchise 
•Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και τον ανταγωνισμό με στόχο την αναζήτηση νέων προτάσεων και λύσεων για το κανάλι της χονδρικής

Tags:

20 Δεκ
Πανελλήνια [N/A]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 141 franchise καταστήματα και πάνω από 14.000 εργαζόμενους.  Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 22 εταιρίες σε 3 ηπείρους...

... (11 χώρες), 375.000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.
 
Απαιτήσεις θέσης
 Ο κάτοχος της θέσης έχει ως αντικείμενο, να κατευθύνει, να συντονίζει και να ελέγχει την λειτουργία του καταστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των λειτουργικών του στόχων (πωλήσεις, μικτό κέρδος, έξοδα, παραγωγικότητα) και η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.

Tags:

Για να αποθηκεύσεις μια αγγελία στα αγαπημένα σου και να φτιάξεις λίστες, θα πρέπει να εγγραφείς στο JobsToday.gr. Κάντο σε ένα λεπτό και απόλαυσε πολλές δυνατότητες που θα σε βοηθήσουν να βρεις δουλειά.

Αν είσαι ήδη μέλος, συνδέσου τώρα.