Δείτε όλες τις αγγελίες εργασίας από Sbokos Hotel Group

Βλέπετε 11 από τις 1 αγγελίες.
30 Οκτ
Αθήνα [Sbokos Hotel Group]

Position: Leisure Sales Manager Eastern Europe & Russia/Former CIS countries for Sbokos Hotel Group (Agapi Beach, Cretan Malia Park & Blue Palace, A Luxury