Δείτε όλες τις αγγελίες εργασίας από JustJobs.gr

Βλέπετε 116 από τις 20 αγγελίες.
19 Σεπ
Πανελλήνια [N/A]

Trastor REIC is a busy, growing listed real estate investment company, investing in and managing commercial real estate assets. Currently, the company owns a diversified asset portfolio of 31 properties, comprising of office buildings, retail shops, and gas stations. Trastor is owned by Wert Red S.a.r.l., an investment vehicle of Varde Partners, Piraeus Bank and has a free float of 5%. The company recently completed a share capital increase and pursues its...

... growth strategy through investments in real estate assets to expand its portfolio.
 
We are seeking an in-house Corporate Lawyer to join our Legal Department, reporting to the Legal Counsel of the Company. The selected candidate will provide support to the Legal Department handling legal matters, projects and legal proceedings.
 
Description

Drafting legal contracts and other legal documents related to a variety of trade, commercial, financial and operational matters including lease or rental agreements.
Conducting property ownership titles research and preparing property acquisitions closing documents.
Undertake and manage ad hoc projects on behalf of the Legal Counsel.
Work closely with the Company’s team, as well as with external advisors and experts on a variety of legal issues.
Research, anticipate issues and consult with the Legal Counsel to guard Company against legal risks.
Represent the Company in legal proceedings (administrative boards, court trials, auctions etc.)

Tags:

19 Σεπ
Πανελλήνια [N/A]

Our client is a leading company in the pharmaceutical industry.   Reporting to the CFO, the right incumbent will be responsible for the management of the development and deployment of the credit policy as well as credit reviews of existing and potential customers. Participates in the development and implementation of the corporate credit policy and recommends amending actions to senior management Leads all functional improvements, introduces new processes...

... systems and methodologies in order to ensure provision of reliable and efficient services to internal clients
Develops and implements the collections’ and control strategy
Investigates the credit applications of key clients’ and manages customer credit files
Performs credit analysis and provides appropriate reporting to top management
Collaborates fruitfully with the sales and customer service departments
Liaises directly with key accounts in order to achieve adherence to contracts’ terms
Provides clear directions and motivation to the credit control team to ensure high performance and achievement of company objectives

Tags:

14 Σεπ
Αθήνα [Eurolife ERB]

Eurolife ERB Insurance Group is seeking to recruit a Middle Office Analyst. We are looking for an experienced and results oriented senior analyst with solid

14 Σεπ
Πανελλήνια [N/A]

Eurolife ERB Insurance Group is seeking to recruit a Senior Accountant.     We are looking for an experienced and results oriented senior professional to ensure the integrity of accounting information by researching accounting issues for compliance and by establishing quality control over financial transactions and financial reporting.   Main Responsibilities: Produce error-free monthly, quarterly and annual financial statements at Company and Group level. Prepare...

... regulatory reports and statistical information to be sent to Department of Private Insurance Supervision (DOPIS), the Bank of Greece (BoG) and other institutional bodies.
Support month-end and year-end close processes.
Participate in financial standards setting and ensure GAAP’s are being adhered to appropriately.
Understand, develop and document effective internal controls and procedures in the accounting process.
Participate in the preparation of the current and deferred income tax provisions and assist in the tax planning process. 

 

Tags:

14 Σεπ
Πανελλήνια [N/A]

Eurolife ERB Insurance Group is seeking to recruit a Middle Office Analyst.   We are looking for an experienced and results oriented senior analyst with solid experience in trade support, system set up and development of financial reporting related to the portfolios.    Main Responsibilities: Manage trade capture processes to ensure all trades are accurately booked. Communicate and ensure the accuracy of settlement of all cash and securities. Ensure timely...

... and accurate booking of all corporate actions, as instructed by portfolio managers to the custodian.
Participate in daily saving and validation of market data.
Perform the daily valuation process of the internal funds managed by the Company.
Support month-end and year-end close processes.
Review and book daily cash flows in the management system.
Review and investigate the reconciliation breaks on a daily basis between custodian and Company’s systems.
Work closely with the front and back offices to resolve breaks.
Prepare reports and financial statements, for distribution to portfolio managers and analysts, on a periodic basis.
Prepare regulatory reports and statistical information in the content of the regulatory framework for insurance companies (Solvency II).
Coordinate with internal and external resources; assist to set up middle office system including data conversion, verification, UAT and implementation.
Participate in ad-hoc projects when needed.

Tags:

13 Σεπ
Αθήνα [Eurolife ERB]

We are looking for an IT Release Officer to join the Eurolife ERB IT team. Main Responsibilities / Accountabilities As an IT Release Officer you will liaise

13 Σεπ
Πανελλήνια [N/A]

We are looking for an IT Release Officer to join the Eurolife ERB IT team.   Main Responsibilities / Accountabilities As an IT Release Officer you will liaise with other technical teams and implement, support, report and schedule software deployments ensuring undisrupted business. Your main responsibilities will include:  Plan and manage all release activities and release reporting Develop scripts and automation tools to build, integrate and deploy software...

... releases to various platforms
Maintain a release repository and managing key information such as build and release procedures, dependencies, and notification lists
Continually work towards making improvements in the release process

Tags:

01 Σεπ
Αθήνα [Silac]

SILAC company is operating in the field of reading glasses, over the past 25 years, based in Belgium and with presence in 7 countries. SILAC is seeking for a

01 Σεπ
Αθήνα [Henkel Hellas S.A.]

With strong brands and technologies, we make people's lives Easier, Better and more Beautiful. Henkel operates in more than 125 countries across the world. We

31 Αυγ
Πανελλήνια [N/A]

With strong brands and technologies, we make people's lives Easier, Better and more Beautiful. Henkel operates in more than 125 countries across the world. We are the worldwide market leader in Adhesives and metal surface treatments and one of the leaders in Europe for Laundry and Home Care, as well as for Cosmetics and Toiletries.    Working with us is all about learning, growing and directly contributing to the success of a top international company.   So...

... now it’s your turn! 
 
We are looking for a Trade Marketing Coordinator (TMC 09/17) who will be responsible for data analysis and development / implementation of Trade Marketing plans for Beauty Care Retail Division.
 
Main Responsibilities: 

Study customer profiles and particularities.
Analyze internal and external data per customer (categories, brands, Henkel/competition)
Develop and propose customer marketing plan per customer, such as thematic promotions, usage of customer tools etc. 
Monitor activities and new launches per customer. Propose corrective actions if needed.
Break down brand initiatives to customers and lead implementation.
P&L calculation for proposed activities. 
Category Management

Tags:

29 Αυγ
Πανελλήνια [N/A]

A financial institution seeks to employee an Operating Leasing - After Sales Officer.   Main responsibilities include: Monitoring of collaborating workshops (quality of work, repair time, charge control). Control of high cost repairs, visit to collaborating workshops, negotiation with dealers and importers Change of Tires Management  Monitoring Insurance Damages Replacement Vehicle Management Communicate and follow up with Clients technical requests or complains. Confer...

... with Clients to provide technical information.
Reporting 

Tags:

29 Αυγ
Πανελλήνια [N/A]

A financial institution seeks to employee an Operating Leasing - Sales Support Officer.   Main responsibilities include: Manage Purchase and Delivery of the new vehicles  Operating Leasing Contract Syntax Monitoring Client Applications (Offer, Approval, Credit Control). Coordinate relevant actions of Cooperative Dealers, Clients, Bank  Departments .  Early or during the expiration of the contract vehicle sale Communicate and follow up with Clients requests...

... or complains.
Confer with Clients to provide  information about the product (Operating Leasing).
Reporting 

Tags:

29 Αυγ
Πανελλήνια [N/A]

KPMG in Greece offers an exciting opportunity for career growth. You will be joining one of the leading global networks of professional firms, which is well known for the ability and professionalism of its people and the quality of its services. KPMG Tax is a very strong non audit practice in KPMG in Greece, serving a large array of important clients many of which are listed in the ASE.   Due to continued growth, we are currently seeking to employ high caliber...

... professionals for our Tax Advisory services. 
 
Position Requirements
 
The right incumbent will be primarily responsible to assist the tax team to ensure performance and continuing growth of the business. More specifically, the main tasks can be summarized but are not limited to the following:
 


Research, analyze and interpret existing tax legislation
Keep up to date with changing tax laws
Assist the management team with marketing activities
Liaise with the tax authorities
Attend meetings with and gather information from clients
Provide easily understood advice on clients' tax obligations, whether in relation to individual transactions, operations, investments or restructuring of activities
Interface with multidisciplinary professionals within KPMG's other departments to deliver overall solutions to clients
Review / prepare computations to calculate tax liabilities

Tags:

29 Αυγ
Πανελλήνια [N/A]

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε με τον Ν. 3864/2010. Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του έχει οριστεί μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020, με δυνατότητα ανανέωσης μετά από απόφαση του...

... Υπουργού Οικονομικών. Το Ταμείο προτίθεται να προσλάβει: 
Ανώτερο Στέλεχος Διευθυνσης Επενδύσεων / Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου (Senior Investment Officer / Portfolio Manager) (Κωδικός θέσης ΡΜ)
Το στέλεχος θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης προσόντων και θα προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή θα προσδιοριστεί ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία και σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών του Ταμείου. 
Το ανώτερο στέλεχος της Διεύθυνσης Επενδύσεων / Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου θα είναι μέλος της ομάδας της Διεύθυνσης Επενδύσεων του Ταμείου και θα αναφέρεται στον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδύσεων του Ταμείου, ενώ θα έχει άμεση αλληλεπίδραση με όλα τα τμήματα του Ταμείου και την Εκτελεστική Επιτροπή. Τέλος, ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου αναμένεται να διατηρήσει την καθημερινή σχέση με την τράπεζα της οποίας το χαρτοφυλάκιο του έχει ανατεθεί και θα διοριστεί ως παρατηρητής στο ΔΣ της τράπεζας που του έχει ανατεθεί να επιβλέπει.
Το προσωπικό του Ταμείου έχει υποχρέωση πίστης στο Ταμείο και καθήκον άκρας εχεμύθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει. Το προσωπικό του Ταμείου δεν μπορεί να απασχοληθεί σε πιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα για τρεις (3) μήνες από την αποχώρησή ή την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στο Ταμείο. 
Κύριες αρμοδιότητες 

Παρακολούθηση της απόδοσης της τράπεζας σε σχέση με το σχέδιο αναδιάρθρωσής της και τη συμμόρφωσή της με τη συμφωνία-πλαίσιο σχέσεων, που έχει υπογραφεί μεταξύ της τράπεζας και του ΤΧΣ. Ζήτηση διορθωτικών ενεργειών και διαχείριση της υλοποίησής τους, σε συνεργασία με την τράπεζα και άλλους φορείς.
Συμμετοχή, ως Παρατηρητής, στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας και σε όλες τις Επιτροπές του Δ.Σ. (π.χ. Κινδύνου, Εσωτερικού Ελέγχου, Ανθρώπινο Δυναμικό & Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης & Διορισμών, Στρατηγικής).
Πρωταρχικός σύνδεσμος για την καθημερινή συνεργασία, με τη διοίκηση της τράπεζας (ανώτερο διοικητικό επίπεδο C - level) συντονίζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εποπτεία και εκτέλεση των συναλλαγών της τράπεζας (π.χ. πωλήσεις θυγατρικών, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου).
Υποστήριξη και παροχή συμβουλών στον εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Ταμείου στην προετοιμασία των συνεδριάσεων με τη διατύπωση θέσεων και την επισήμανση βασικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Υποστήριξη της Διεύθυνσης Επενδύσεων του ΤΧΣ για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής για επενδύσεις (κεφαλαιακή ενίσχυση) / στρατηγική αποεπένδυσης.
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης της τράπεζάς με τις πρόνοιες, τις προθεσμίες και τις απαιτήσεις της συμφωνίας-πλαισίου.
Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων στον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδύσεων και / ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, όπως ζητείται.
Ενεργή παρακολούθηση της τράπεζας, των οικονομικών της καταστάσεων, της κάλυψης των αναλυτών, της κάλυψης του Τύπου κλπ. και υποβολή σχετικών εκθέσεων προς τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδύσεων και την Εκτελεστική Επιτροπή για σημαντικά θέματα.
Συμμετοχή σε άλλα έργα που σχετίζονται με την τράπεζα που του έχει ανατεθεί.

 
***
 

The Hellenic Financial Stability Fund (“Fund”), is a Legal Entity of Private Law, established by Law 3864/2010. The Fund is headquartered in Athens and its duration is set to June 30, 2020, with the possibility of renewal following a decision by the Minister of Finance. The Fund intends to recruit:
 
Senior Investment Officer / Portfolio Manager (Position Code PM)
 
The executive will be selected on the basis of an assessment of qualifications and will be recruited under a private-law, fixed-term contract, renewable as per the provisions of law 3864/2010. The remuneration for the candidate will be determined according to qualifications and experience and in accordance to the fund’s remuneration policy. 
 
The Senior Investment Officer / Portfolio Manager will be a member of the fund’s investment division team and will report to the Chief Investment Officer of the fund while he/she will be having direct interaction with all divisions of the fund and the Executive Committee. Finally, the portfolio manager while be expected to maintain the day to day relationship with the portfolio bank he is assigned and will be appointed as an observer to the BoD of the bank assigned to oversee.
 
The staff of the Fund has a duty of loyalty to the Fund and a duty of strict confidentiality according to the provisions of Law 3864/2010, as in force. The staff of the Fund may not be employed by credit institutions under the supervision of the Bank of Greece or entities within the same group of said institutions for three (3) months from the retirement or for any reason expiring in the Fund. 

Tags:

25 Αυγ
Αθήνα [ALPHA-BETA Vassilopoulos S.A.]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 285 Super Markets, 14 Cash & Carry, 100 franchise

25 Αυγ
Πανελλήνια [N/A]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 285 Super Markets, 14 Cash & Carry, 100 franchise καταστήματα και πάνω από 13 500 εργαζόμενους.  Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους...

... (11 χώρες), 370 000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.
 
Απαιτήσεις Θέσης
 
Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για:

το σχεδιασμό και υλοποίηση προωθητικού πλάνου για το κανάλι της χονδρικής και τη μελέτη  των μεριδίων αγοράς και των στατιστικών στοιχείων εταιρείας 
την τήρηση πολιτικής τιμών της εταιρείας. Επιπλέον θα συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής κατηγορίας
την ανάπτυξη των πωλήσεων, μεριδίων αγοράς, κερδοφορίας, και πωλήσεων PB                             
τη συμμετοχή στην παραγγελιοδοσία και θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αναφορικά με το service level 
τη διαπραγμάτευση – σε περιορισμένο επίπεδο - με προμηθευτές στην εμπορική συμφωνία συνεργασίας

Tags: