Δείτε όλες τις αγγελίες εργασίας από JustJobs.gr

Βλέπετε 116 από τις 27 αγγελίες.
15 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

H KPMG αναζητά για λογαριασμό εταιρείας – πελάτη της, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανεμπορίου, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου.  Yπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, αναλαμβάνοντας τη διαδικασία έρευνας αγοράς και εντοπισμού κατάλληλων...

... ακινήτων και τοποθεσιών για νέα καταστήματα στην Ελλάδα
Συντονίζει, εκπονεί και παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων και συμβολαίων, έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη στρατηγικής, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και όρων μίσθωσης
Επιβλέπει τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, προσφορών και συμβάσεων, βάσει των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών της εταιρείας
Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση των έργων ανέγερσης νέων καταστημάτων, έως και την τελική ολοκλήρωσή τους, στα πλαίσια των προδιαγραφών, του προϋπολογισμού και των χρονοδιαγραμμάτων
Συντονίζει, κατευθύνει, κινητοποιεί και υποστηρίζει την ομάδα υφισταμένων του, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης και να επιτευχθούν οι στόχοι παράδοσης
Διαχειρίζεται ομάδες εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών για το συντονισμό μελετών σχετικά με αποτιμήσεις, τιμές αγοράς/ενοικίασης, αξιολόγησης ακινήτων κτλ.

 

Tags:

14 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

At KPMG, our values define who we are and the way we do business. As a leading professional services firm, we know that our strength and capability come from our people – their different perspectives, experiences and backgrounds. Be part of it! Due to continued growth of operations, we are seeking to recruit a Senior Auditor to join our Audit department.   Roles and Responsibilities Reporting to a Manager, the appointed candidate will be actively involved...

... in planning and project management of all aspects of audits, including: 

Audit fieldwork and statutory reporting, ensuring all audit work and documentation is performed to the appropriate time line and quality.
Visiting clients on site, keeping line managers and partners up to date with progress throughout the course of the assignment.
Becoming familiar with the clients’ operations, as well as industry practices and procedures.
Seeking development opportunities by taking greater responsibilities on technically demanding work.

Tags:

13 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

Η ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε., αποτελεί σήμερα μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρίες στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) φαρμάκου. Δραστηριοποιείται από το 2008 στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως προτεραιότητα...

... την αποτελεσματική υποστήριξη του ασθενή και του ανθρώπου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
 
Σήμερα, η εταιρία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει: 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Ο/Η υποψήφιος θα αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή έχοντας ως βασικό άξονα την 
αποτελεσματική οργάνωση και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρίας. Θα παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων και θα παρέχει στη Διοίκηση τις οικονομικές αναφορές.
 

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
 


Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας όλων των εργασιών Οικονομικών Υπηρεσιών (λογιστήριο, αντικαταβολές, διαθέσιμα, πιστωτικός έλεγχος),
Παρακολούθηση και τήρηση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς,
Μέριμνα και διεκπεραίωση των φορολογικών θεμάτων της εταιρείας,
Συντονισμός και παρακολούθηση του ταμειακού προγραμματισμού, του πιστωτικού ελέγχου και της εμπρόθεσμης πληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρείας,
Διασφάλιση, τήρηση και εφαρμογή των οικονομικών ελέγχων και πρόταση αλλαγών στις υπάρχουσες διαδικασίες όπου κρίνεται αναγκαίο,
Συμμετοχή στην προετοιμασία, διαχείριση και επίβλεψη του εταιρικού προϋπολογισμού,
Δημιουργία των αναφορών, παρακολούθηση των αποκλίσεων από τον προϋπολογισμό και παροχή προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες,
Διατήρηση άριστων σχέσεων και συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες (συμβούλους, τράπεζες κλπ),
Καθοδήγηση και επίβλεψη της ομάδας ευθύνης.

Tags:

12 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

Alfa Beta Vassilopoulos is a member of Ahold Delhaize Group that operates a network of 21 companies in 3 continents (11 countries), 375 000 employees and is trusted by more than 50 million customers on a weekly basis.  Alfa Beta is one of the largest retail chain with 296 Super Markets, 16 Cash & Carry, 138 franchise stores and over 14 000 employees.    Position Requirements  The Senior Windows System Engineer will act as a technical coordinator for...

... Windows Platform Services (WPS) and a contact point to other teams residing in the different EU countries where Ahold Delhaize Group operates. He/She will be responsible to optimize the infrastructure/processes to further enhance the availability of the service by means of creating standard procedures and techniques like scripting/automation, participate in workshops & projects, following the guidelines of change Management and incident management.
 
More specifically, the job holder: 

Provides day to day functional support, application administration & troubleshooting (L3) for all European Operating Companies in scope. Coordinates and executes rack & stack activities of hardware from Windows Platform team/Storage/Networking team in the Greek Datarooms
Reviews and identifies possibilities to optimize system stability and performance 
Assesses and advises on new technologies to be implemented and revises & improves on reference architectures used
Proactively communicates, streamlines processes and facilitates projects both as a stakeholder or trusted advisor
Ensures compliance of IT policies and baselines
Leads and coordinates technical projects and solution implementation, in close collaboration with other IT teams and supervises the work assigned to external resources

Tags:

09 Νοε
Αθήνα

Από μεγάλη παραγωγική και εμπορική επιχείρηση στον χώρο των γαλακτοκομικών με έδρα την Αττική ζητείται: Υπεύθυνος Παραγωγής Καθήκοντα: Σχεδιασμός και

09 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

Από μεγάλη παραγωγική και εμπορική επιχείρηση στον χώρο των γαλακτοκομικών με έδρα την Αττική ζητείται: Υπεύθυνος Παραγωγής Καθήκοντα:  Σχεδιασμός και διαχείριση παραγωγής σύμφωνα τους κανόνες λειτουργίας της, με σκοπό την έγκαιρη ποιοτική και αποτελεσματική...

... υλοποίηση του προγράμματος
Έλεγχος και συντονισμός εργαζομένων για την ορθή τήρηση του προγράμματος και την αποτελεσματική λειτουργία 
Διατήρηση ποιοτικών κριτηρίων, κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων
Επίβλεψη ενεργειών για την βελτίωση της απόδοσης της γραμμής παραγωγής - συσκευασίας 
Έγκαιρη προετοιμασία των προβλεπόμενων εντύπων και των αναφορών της βάρδιας
Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας 
Εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής και βελτιστοποίηση των διαδικασιών
Παρακολούθηση του προγράμματος παραγωγής 
Διαχείριση των πόρων και παρακολούθηση αποθεμάτων πρώτων υλών Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων και προμηθειών για την οργάνωση της παραγωγής
Παρακολούθηση των δεικτών λειτουργίας και βελτιστοποίησή τους
Αποτελεσματική διοίκηση και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Tags:

08 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

Alfa Beta is one of the largest retail chain with 296 Super Markets, 16 Cash & Carry, 136 franchise stores and over 14 000 employees. Alfa Beta Vassilopoulos is a member of Ahold Delhaize Group that operates a network of 21 companies in 3 continents (11 countries), 375 000 employees and is trusted by more than 50 million customers on a weekly basis.  Position Requirements The SAP BW Analyst oversees the reporting framework of the company for maintaining...

... and ensuring efficient and reliable reporting solutions for the organization. He has a deep understanding of the business processes of all departments in order to provide efficient reporting solutions and to drive continuous performance optimizations. 

Maintains at L2 all reporting technologies of AB (BW), as well as, Hyperion L2 support 
Owner of the Incident, Request, Change and Escalation processes, ensuring high levels of performance in these processes, accurate reporting and establishing service improvement activities when required
Drives internal, IT Center of Excellence (CoE), AB-Business Team and third parties service review meetings, covering reporting needs for all apps regionally & locally
Leads the reporting team and coordinates day to day operations and ad hoc new requirement implementations
Makes recommendations for Service Improvement Plans and ensure actions are followed through to completion in a timely manner
Works with internal and third parties to ensure actions are taken and are completed to protect and improve services 
Exhibits continuous technical improvement to ensure adoption of new technologies and methodologies

Tags:

06 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

The Valuation of a broad range of properties for a variety of pur-poses, including loan security and financial statements, secure lending, judicial etc. according to RICS valuation standards. Key activities  Undertake valuation instructions  Prepare valuation reports for offices industrial, leisure and residential properties and land development Follow business development processes of the firm  Attend team and office meetings  Full time working hours ...

02 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

Alfa Beta Vassilopoulos Group is one of the largest retail chains with 296 Super Markets, 16 Cash & Carry, 137 franchise stores and more than 13 500 employees.  Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a network of 21 companies in 3 continents  (11 countries), 375 000 employees and is trusted by more than 50 million customers on a weekly basis.       Position Requirements Participates in all processes and methods for the identification...

... and development of talents in order to support the succession planning process
Participates in internal recruiting and selection processes
Organizes, administers and participates in in-house development centres as an assessor and supports in the design, monitoring and implementation of individual development plans
Develops, supports and reports on induction, on-boarding and development schemes for a variety of audiences
Participates in the design and facilitation of various in-house classroom trainings, learning and focus groups 
Administers and feeds databases related to all people development processes
Keeps up with the latest research and practices in the OD field

Tags:

01 Νοε
Αθήνα [ALPHA-BETA Vassilopoulos S.A.]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 296 Super Markets, 16 Cash & Carry, 137 franchise

01 Νοε
Πανελλήνια [N/A]

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 296 Super Markets, 16 Cash & Carry, 137 franchise καταστήματα και πάνω από 13.500 εργαζόμενους.  Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους...

... (11 χώρες), 370.000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.

Απαιτήσεις θέσης
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στην καθοδήγηση ομάδας καθώς και αποτελεσματικός στην επίτευξη των εταιρικών και προσωπικών στόχων.

 

Tags:

29 Οκτ
Αθήνα

The jobholder will be employed in a large Multinational company and will work for the Beauty Care Professional Sales team in Greece for the achievement of

29 Οκτ
Πανελλήνια [N/A]

Our client is a multinational pharmaceutical company, well-established in the Greek market. The right incumbent will be responsible for the implementation of the company strategic plans in respect to his/her assigned product portfolio in OTC sector. Initiates, implements and follows up product strategies as well as develops marketing plan, budget and forecasting for the OTC product portfolio. Communicates product strategy to the sales force and provides training...

... on marketing aspects of product promotion, ensuring that company goals are achieved.
Organizes and monitors advertising and promotion campaigns and trade marketing activities, establishes synergies with external agencies, as well as manages company’s participation in medical and scientific congresses and events.
Develops and sustains prosperous working relations with key customers in the pharmacy sector, aiming to ensure a win-win partnership and effective representation of his/her product portfolio in the Greek market. 
Performs market research, in cooperation with outsourced professionals, communicating results to the company and recommending alternative solutions /corrective actions, when appropriate.
Participates in new product development projects, working with cross-functional teams and coordinating packaging, pricing, regulatory and medical related issues.

Tags:

29 Οκτ
Πανελλήνια [N/A]

The jobholder will be employed in a large Multinational company and will work for the Beauty Care Professional Sales team in Greece for the achievement of defined KPIs, with the utmost efficiency.   Main responsibilities: Management of existing customers (Field, Key Accounts and Selective Beauty Salons) and development on new customers network. Regularly visiting Customers in Athens and traveling in main cities over Greece. Attends and supports all related...

... customer needs, in order to assure successful development of all brands and services.
Regular reporting about customers and competition activities
Cooperating with Marketing, Sales and Education team, to achieve the company's goals 

Tags:

29 Οκτ
Πανελλήνια [N/A]

The jobholder will be employed in a large Multinational company and will work for the Beauty Care Professional Education team in Greece for the achievement of defined KPIs, with the utmost efficiency.   Main responsibilities: Train selective salon-owners & staff, in-salon and Academy. Consulting and advising on products and applications Retailing & Merchandizing Regularly visiting Customers in Athens and traveling in main cities over Greece. Internal...

... communication with Regional and local Education team & Marketing

Tags:

29 Οκτ
Πανελλήνια [N/A]

KPMG in Greece offers an exciting opportunity for career growth. You will be joining one of the leading global networks of professional firms, which is well known for the ability and professionalism of its people and the quality of its services. Due to continued growth of operations, we are seeking to recruit a Senior Advisor to join our Information Risk Management team.   Main responsibilities include but are not limited to: Reporting to a Manager, the appointed...

... candidate will be actively involved in challenging engagements requiring I.T. Advisory input, such as software applications analysis and preparation of requirements, project management, planning, monitoring and reporting, mainly in the areas of banking, finance and insurance.  

Tags: