Δείτε όλες τις αγγελίες εργασίας από ESA security solutions

Βλέπετε 17 από τις 7 αγγελίες.
01 Απρ
Αθήνα [ESA security solutions]

Περιοχή: Αθήνα Πρoφίλ υποψηφίου: 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Φορολογίας Επιχειρήσεων Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής

01 Απρ
Αθήνα [ESA security solutions]

Περιοχή: Αθήνα Πρoφίλ υποψηφίου: 7ετής προϋπηρεσία ως Προϊστάμενος/Υπεύθυνος Λογιστηρίου Άριστη γνώση φορολογικών θεμάτων, ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, Γενικής και Αναλυτικής

01 Απρ
Αθήνα [ESA security solutions]

Περιοχή: Αθήνα Πρoφίλ υποψηφίου: 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πτυχίο TΕΙ/AEI Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής Κατεύθυνσης Πολύ καλή γνώση

01 Απρ
Αθήνα [ESA security solutions]

Αρμοδιότητες: Υποστήριξη στον υπολογισμό και στην έκδοση μισθοδοσίας Εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα μισθοδοσίας (HRMS) Διαχείριση εργασιακών θεμάτων

01 Απρ
Αθήνα [ESA security solutions]

Αρμοδιότητες: Προετοιμασία τεχνικών & οικονομικών προσφορών Παρακολούθηση συμβάσεων Πρoφίλ υποψηφίου: Επιτυχής προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη

01 Απρ
Αθήνα [ESA security solutions]

Αρμοδιότητες: Παρακολούθηση έργων Ασφαλείας της Εταιρίας Επίτευξη επιχειρησιακών & οικονομικών στόχων Προγραμματισμός εργασίας προσωπικού Έλεγχος προσωπικού

01 Απρ
Αθήνα [ESA security solutions]

Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός, παραμετροποίηση & παρακολούθηση υλοποίησης έργων Ασφαλείας Επίτευξη επιχειρησιακών & οικονομικών στόχων Προγραμματισμός εργασίας