Δείτε όλες τις αγγελίες εργασίας από ESA security solutions

Βλέπετε 15 από τις 5 αγγελίες.
01 Δεκ
Αθήνα [ESA security solutions]

Αρμοδιότητες: Προετοιμασία τεχνικών & οικονομικών προσφορών Παρακολούθηση συμβάσεων Πρoφίλ υποψηφίου: Επιτυχής προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε

01 Δεκ
Αθήνα [ESA security solutions]

Περιοχή: Αθήνα Πρoφίλ υποψηφίου: 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πτυχίο TΕΙ/AEI Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής Κατεύθυνσης Πολύ καλή γνώση

01 Δεκ
Αθήνα [ESA security solutions]

Περιοχή: Αθήνα Πρoφίλ υποψηφίου: Απολυτήριο Λυκείου Υποχρεωτική άδεια προσωπικού ασφαλείας (βάσει του νόμου 2518/97) Ηλικία από 18-35 ετών Πτυχίο Αγγλικής

01 Δεκ
Αθήνα [ESA security solutions]

Αρμοδιότητες: Υποστήριξη στον υπολογισμό και στην έκδοση μισθοδοσίας Εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα μισθοδοσίας (HRMS) Διαχείριση εργασιακών θεμάτων

01 Δεκ
Αθήνα [ESA security solutions]

Περιοχή: Αθήνα Πρoφίλ υποψηφίου: 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Φορολογίας Επιχειρήσεων Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής