Δείτε όλες τις αγγελίες εργασίας από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Βλέπετε 12 από τις 2 αγγελίες.
15 Σεπ
Χαλάνδρι [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ]

Είναι υπεύθυνος για την ανάλυση των πιθανών συνεργασιών με τραπεζικούς οργανισμούς ή άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Επιπλέον, έχει την ευθύνη για

03 Σεπ
Χαλάνδρι [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ]

Μια νέα πρωτοβουλία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Πίστη απευθυνόμενη στους νέους επαγγελματίες, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη τους στις Πωλήσεις με εγγυημένο