Δείτε όλες τις αγγελίες εργασίας από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Βλέπετε 16 από τις 6 αγγελίες.
16 Μαρ
Χαλάνδρι [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ]

Κύριες Υπευθυνότητες: Εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Παρακολούθηση των εργασιών για τις διαδικασίες του συγχρονισμού με

15 Μαρ
Χαλάνδρι [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ]

Μερική ( 6ωρη ) απασχόληση με τηλεργασία . Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Διαχείρισης Εισπράξεων Ασφαλίστρων. Κύριες Υπευθυνότητες: Η τηλεφωνική και προσωπική

14 Μαρ
Χαλάνδρι [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ]

Ο κάτοχος της θέσης ευθύνεται για τη διερεύνηση, μελέτη και ποσοτικοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων, χρησιμοποιώντας κυρίως

28 Φεβ
Χαλάνδρι [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ]

Συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των projects και της στρατηγικής Online Προώθησης στους πελάτες της εταιρίας, με στόχο την ανάπτυξη και επέκταση

22 Φεβ
Χαλάνδρι [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ]

Παρέχει εμπιστευτικές υποστηρικτικές γραμματειακές υπηρεσίες στον Διευθυντή και τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους του γραφείου. Ελέγχει και αποστέλλει τις

20 Φεβ
Χαλάνδρι [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ]

Κύριες Υπευθυνότητες: Ενημέρωση της Διεύθυνσης με τις υποχρεώσεις της ημέρας τηρώντας την ημερήσια ατζέντα. Προετοιμασία των δικαστικών φακέλων ώστε να