Λογιστής - Θεσσαλονίκη Δήμος Θεσσαλονίκης

Αυτή η θέση εργασίας δημοσιεύτηκε πριν από 20 μέρες και μπορεί να μην ισχύει πλέον...
21 Δεκ

Λογιστής - Θεσσαλονίκη

Δήμος Θεσσαλονίκης
Περιγραφή θέσης εργασίας:

Από εταιρία μελετών με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται άτομο για τη θέση του Λογιστή Απαραίτητα προσόντα για τη θέση: Πτυχίο Α.Ε.Ι.

/ Τ.Ε.Ι.

οικονομικής κατεύθυνσης Απαραίτητη εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) σε ανώνυμη εταιρία Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων ERP Γνώσεις Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ, φορολογίας...
Κατηγορία: Οικονομικά
Τύπος απασχόλησης: Full

Κάνε Αίτηση

Σχετικες Αγγελιες

01 Μαρ
Δήμος Θεσσαλονίκης [Μεγάλη Λογιστική Εταιρία]

Μεγάλη Λογιστική Εταιρία αναζητά: Έμπειρο Λογιστή / Φοροτεχνικό Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης Μεταπτυχιακό τίτλο στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε βιβλία Γ΄κατηγορίας σε ελεγκτική εταιρία Μεγάλη εξειδίκευση καιΚατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

01 Μαρ
Πανελλήνια [Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία]

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει: Λογιστή Απαραίτητα προσόντα / χαρακτηριστικά: Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (τουλάχιστον 5 ετών) Άριστη γνώση ΕΛΓΣ, ΚΒΣ, φορολογίας εισοδήματος, αναλυτικής λογιστικής και βιομηχανικής κοστολόγησης Εμπειρία σεΚατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

28 Φεβ
Δήμος Θεσσαλονίκης [Εμπορική Εταιρία]

Εμπορική Εταιρία αναζητά: Βοηθό Λογιστή Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας Εμπειρία σε δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων ΦΠΑ, Listing, Intrastat, παρακρατούμενοι, ΚΒΣ Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (word, excel, internet, e-mail) ΗΚατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

13 Μαρ
Δήμος Θεσσαλονίκης [Μεγάλη λογιστική εταιρία]

Μεγάλη λογιστική εταιρία αναζητά: Επόπτη Επιχειρήσεων Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστικό γραφείο Γνώσεις τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας Γνώσεις σε δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων Φ.Π.Α., Listing, Intrastat,Κατηγορία: ΟικονομικάΤύπος απασχόλησης: Full

13 Μαρ
Δήμος Θεσσαλονίκης [Λογιστική Εταιρία]

Μεγάλη λογιστική εταιρία αναζητά: Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστικό γραφείο Εμπειρία ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές εταιριών φυσικών και νομικών προσώπων Εμπειρία σε απογραφές εταιριών σεΚατηγορία: Εξωτερικές ΕργασίεςΤύπος απασχόλησης: Full

QR code