Αγγελίες εργασίας για εταιριών. Ξεκινήστε καριέρα εταιριών στην Ελλάδα!

Βλέπετε 116 από τις 108 αγγελίες.
21 Μαρ
Αθήνα [Όμιλος ιατρικών εταιριών]

Από μεγάλο όμιλο ιατρικών εταιριών στα βόρεια προάστια (Χαλάνδρι) ζητούνται: Yπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου (Pαντεβού) Απαραίτητα προσόντα: Θα ληφθούν υπόψη μόνο υποψηφιότητες με εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο Ιδιαίτερα επιθυμητή η εμπειρία στον χώρο της...

... υγείας Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. επιθυμητό

Tags:

20 Μαρ
Αθήνα [Όμιλος ιατρικών εταιριών]

Από μεγάλο όμιλο ιατρικών εταιριών ζητείται για μονάδα στην Αθήνα (κέντρο): Τεχνολόγος Αξονικού Τομογράφου Κωδικός: CΤB18 Προσόντα: Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας επιθυμητό Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών Γνώση αγγλικών, χειρισμού...

... Η/Υ Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή

Tags:

19 Μαρ
Αθήνα [BERGMANN KORD]

Τα Kurland Spa δραστηριοποιούνται στο Χαλάνδρι και ανήκουν στον όμιλο Kord Group. Είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των γερμανικών εταιριών Haslauer Gmbh και Kurland στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους ενδιαφέρονται να προσλάβουν: Αισθητικούς Απαραίτητα...

... προσόντα: Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Απαραίτητη

Tags:

18 Μαρ
Αθήνα [HRStrategy]

Εμπορική εταιρία πελάτης μας με έδρα στα δυτικά προάστια της Αθήνας, θέλει να προσλάβει HR Director. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα: - απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής, - προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στα...

... πλαίσια του HR τουλάχιστον 5 ετών,
- να διαθέτουν γνώσεις διαχείρισης εργασιακών θεμάτων στα πλαίσια μεγάλων και οργανωμένων εταιριών,
- να έχουν εξοικειωθεί με τον χειρισμό εργασιακών σχέσεων, εργατικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων,
- να είναι γνώστες Αγγλικών,
- να είναι γνώστες σχεδιασμού και εφαρμογής εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών που αφορούν στη διοίκηση του προσωπικού.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα ανήκει στην διευθυντική ομάδα της εταιρίας, και αναφερόμενος/η στον Διευθύνοντα σύμβουλό της, θα χειριστεί εξ' ολοκλήρου τα θέματα επιλογής και αξιολόγησης του ανθρωπίνου δυναμικού, εργασιακών σχέσεων, πολιτικής αμοιβών και παροχών, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ενώ θα επισκοπεί το έργο της έκδοσης της μισθοδοσίας.

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε

Tags:

16 Μαρ
Πανελλήνια [ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ]

Ο όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική αναζητά για την εταιρία Βιοκλινική Αθηνών, μέλος του ομίλου, τον / την κατάλληλο/η: Νοσηλευτή/τρια Χειρουργείου Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. νοσηλευτικής Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο...

... Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Tags:

16 Μαρ
Πανελλήνια [ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ]

Ο όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική αναζητά για την εταιρία Βιοκλινική Αθηνών, μέλος του ομίλου, τον / την κατάλληλο/η: Νοσηλευτή/τρια Μ.Ε.Θ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. νοσηλευτικής Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενο σχετικό με την...

... εντατική θεραπεία / τουλάχιστον 3 έτη

16 Μαρ
Πανελλήνια [ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ]

Ο όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική με ηγετική θέση στον τομέα του στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανημάτων για τη στελέχωση τμημάτων κλασικού ακτινολογικού, αξονικού και...

... μαγνητικού τομογράφου. Απαραίτητα

Tags:

16 Μαρ
Πανελλήνια [MD STUDIES & RECRUITMENT]

Η εταιρία μας, συνεργάτης κορυφαίων γερμανικών εταιριών που δραστηριοποιείται στον χώρο του recruiting, ζητά άμεσα για τη Γερμανία: Νοσηλευτές/τριες με σπουδές επιπέδου Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., με ή χωρίς γνώση Γερμανικών. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής Α.Ε.Ι....

... ή Τ.Ε.Ι. Ευελιξία Διαθεσιμότητα για

Tags:

16 Μαρ
Πανελλήνια [ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ]

Ο όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά: Νοσηλευτή / Αιμολήπτη με έδρα την Αθήνα. Κωδικός: ΑΙΜ-0917 Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: Πτυχίο Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ νοσηλευτικής Απαραίτητη εμπειρία στην αιμοληψία Άριστες...

... επικοινωνιακές ικανότητες και

Tags:

16 Μαρ
Πανελλήνια [ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ]

Ο όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική με ηγετική θέση στον χώρο της υγείας στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του δικτύου του επιθυμεί να προσλάβει: Υπαλλήλους Γραφείου 6ωρης απασχόλησης για τη στελέχωση των διαγνωστικών κέντρων, καθώς και του τηλεφωνικού...

... κέντρου. Απαραίτητα προσόντα και

Tags:

16 Μαρ
Πανελλήνια [ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ]

Ο όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική αναζητά για την εταιρία Βιοκλινική Αθηνών, μέλος του ομίλου, τον / την κατάλληλο/η: Νοσηλευτή Χειρουργείου Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. νοσηλευτικής Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο τμήμα Επιθυμητός...

... μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό

Tags:

16 Μαρ
Πανελλήνια [Όμιλος εταιριών υγείας]

Όμιλος εταιριών υγείας επιθυμεί συνεργασία με: Ιατρούς Ακτινολόγους, Καρδιολόγους Άνευ Ειδικότητας με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο ιατρικής Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή, όχι απαραίτητη Επιθυμητή η άριστη γνώση Αγγλικών...

... Προσφέρονται: Ανταγωνιστική

Tags:

16 Μαρ
Δήμος Κιλκίς [ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN]

Ο όμιλος εταιριών Κleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα πωλήσεων / εξαγωγών στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς: French Speaking Αccount Manager Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. μηχανολογίας...

... / ηλεκτρολογίας ή συναφούς ειδικότητας Πολύ

Tags:

16 Μαρ
Δήμος Κιλκίς [ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN]

Ο όμιλος εταιριών Κleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς: Service Coordinator Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. μηχανολογίας / ηλεκτρολογίας ή συναφούς ειδικότητας...

... Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Tags:

15 Μαρ
Δήμος Χανίων [ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.]

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιθυμεί να προσλάβει στα Χανιά στέλεχος για τη θέση Supervisory Reporting Management Support (MIS) Officer Απαραίτητα προσόντα: 5ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον τραπεζικό κλάδο ή/και σε συμβουλευτικά τμήματα business solutions εταιριών...

... Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής

Tags:

15 Μαρ
Δήμος Κιλκίς [ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN]

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα ΙΤ στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς: Software Developer 2 Required qualifications: Technical or University Education in Information Systems At least 3 years' experience in ERP support, ideally in the industrial...

... sector Excellent knowledge of RDBMS (MSSQL sp and triggers) Very good knowledge of H/Y

Tags:

Για να αποθηκεύσεις μια αγγελία στα αγαπημένα σου και να φτιάξεις λίστες, θα πρέπει να εγγραφείς στο JobsToday.gr. Κάντο σε ένα λεπτό και απόλαυσε πολλές δυνατότητες που θα σε βοηθήσουν να βρεις δουλειά.

Αν είσαι ήδη μέλος, συνδέσου τώρα.